Kurt Vonnegut

version 1/s/cinema// //obvious magazine