Foi há sessenta anos

version 1/s/recortes// //obvious magazine